18 November 2019

Semakan Online Keputusan UPSR

CARA SEMAK KEPUTUSAN UPSR 2019
Tarikh keputusan UPSR 2019 adalah 21 November 2019.
Date to check UPSR 2019 result is 21 November 2019.
Para calon boleh mengambil dokumen Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah (PPSR) termasuk membuat semakan keputusan UPSR pada tarikh pengumuman tersebut melalui tiga cara yang berikut:
  • Di sekolah – Keputusan penuh boleh diambil pada sekolah masing-masing bermula pukul 10 pagi.
  • Secara atas talian (Online) – Melalui laman web daripada Lembaga Peperiksaan KPM di bawah:
  • Secara SMS (UPSR) – Mulai pukul 10 pagi, taipkan UPSR<jarak>AngkaGiliran dan hantar SMS ke 15888.
    • Contoh: UPSR AZ1211221 dan hantar SMS ke 15888.


  • Secara SMS (PASR) – Bagi calon Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR), iaitu Murid Berkeperluan Khas (MBK) pula, mulai pukul 10 pagi, sila taipkan PASR<jarak>AngkaGiliran dan hantar SMS ke 15888.
    • Contoh: PASR AZ1218221 dan hantar SMS ke 15888.
GOOD LUCK!!

SEMAK SEGERA!!